Od císaře pána po dnešek

První písemná zmínka o kuželně v Kolíně je již z roku 1873, kdy byla zanesena v původních plánech Sokolovny jako součást restaurace.

Kuželna totiž přinášela hostinské živnosti nemalé zisky a její stavba i provoz nebyly finančně náročné (viz doklad z roku 1936: Rozpočet na kuželník a střelnici je 15.000 Kč. Vložené peníze se jeví jako dobrá investice, protože např. pronájem kuželny (hostinskému) ve Vršovicích obnáší asi 8.000 Kč ročně.). A protože Sokolovna nebyla jediná restaurace v Kolíně, bylo ve městě dle pamětníků celkem deset kuželen. Samozřejmě se v té době nehrály kuželky v podobě, v jaké je známe dnes, ale šlo spíše o sázkovou hru a zábavu. „Sousedé“ se střídali dle způsobu hry po jednom nebo několika málo hodech při „honéru“, „válečné“, „domečcích“ a dalších hrách.

Kuželkářský klub Kolín patří mezi nejstarší kluby v České republice. Oficiálně byl ustaven v roce 1938 jako jeden z odborů Sokola Kolín. 

Největších úspěchů dosáhl v 60. a 70. letech 20. století díky družstvu žen, které šestkrát získalo titul Mistr ČSSR a jeho hráčky tvořily základ tehdejší úspešné reprezentace Československa. Marie Švorbová v Linci v roce 1968 vytvořila světový rekord  a v roce 1974 se Hana Konířová (Mádlová) stala mistryní světa. To vše se již odehrávalo pod hlavičkou TJ Lokomotiva Kolín. 

Po roce 1989 se kuželky v Kolíně opět vrátily pod křídla Sokola. V roce 2007 získal světové dorostenecké zlato a světový rekord Filip Dejda. Do evropských pohárů, tedy Champions League a Poháru NBC, nakoukli kolínští hráči a hráčky v letech 2003 a 2014.

V roce 2009 proběhla tzv. I. etapa rozšíření kuželny, kdy Jan Pelák dokázal sehnat dotaci ve výši cca 900.000 Kč a které byly využity na rozšíření rozběžiště a rekonstrukci šaten a sociálního zázemí

Neblahým datem pro kolínské kuželky se stává rok 2022, kdy ostatní oddíly Sokola Kolín nemají zájem o zvelebení sokolského majetku, tedy dokončení rozšíření a modernizaci stávající dvoudráhové kuželny, což po desítky let brzdilo rozvoj a nárůst členské základny. Nezájem, až antipatie, nového vrchního vedení vůči kuželkářům se projevilo např. tím, že bez jejich vědomí nechalo uřezat topení v hracím prostoru a znemožnilo vstup na kuželnu...

Všechno špatné je snad pro něco dobré. Kuželkáři ještě v témže roce z jednoty vystoupili a založili nový subjekt pod názvem Kuželkářský klub Kolín, přičemž se stali nástupci a nositeli tradic, historie i úspěchů svých předchůdců. V současné době všichni členové a členky KK Kolín využívají kuželnu v Kutné Hoře jako své domácí sportoviště.

Vedení KK Kolín se intenzivně snaží sehnat potřebné prostředky k výstavbě nové kuželny v Kolíně a návratu do "rodného" města.Aktuální články

Souhrnné výsledky hráčů a hráček KK Kolín na přeborech SKKS.

O víkendu 27. - 28. 1. 2024 proběhla Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu (SKKS) v kategoriích žen, mužů, seniorek...

Přebory SKKS 2024 - žáci, žákyně a junioři, juniorky - dva postupy mezi českou elitu

O tomto víkendu proběhla Mistrovství SKKS jednotlivců ve třech kategoriích. Zástupci KK Kolín se opět po letech prosadili na stupně...

Fotovzpomínka na oslavy 85. výročí založení KK Kolín a 150 let první zmínky o kuželně v Kolíně

Ještě několik fotografií k oslavám u příležitosti oslav 150. výročí první zmínky o postavení kuželníku v Kolíně a 85. výročí...